Smluvní podmínky

Storno podmínky

Při zrušení závazné rezervace více než 30 dnů před plánovaným začátkem pobytu je záloha vrácena v plné výši.

Při zrušení závazné rezervace méně než 29 – 14 dnů před plánovaným začátkem pobytu je možné se domluvit na změně termínu.

Při zrušení závazné rezervace 13-7 dní před plánovaným začátkem pobytu vám bude vrácena částka 50% z částky zaplacené za pobyt.

V případě zrušení závazné rezervace 6-0 dní před plánovaným pobytem vám bude jako storno poplatek účtováno 100% z ceny pobytu.

Děkujeme za pochopení.

 

Check-in od 14:00 hodin, check-out do 10:00 hodin, pokud není dohodnuto individuálně.

 

Prohlášení o dodržování bezpečnostních pokynů při užívání „sauna-domek Rakovec“

I. Pronajímatel:

Jednatel:

Ingrid Šilerová DiS.,

+420 773 693 272

Dvůr Hranečník s.r.o.  (Sauna-domek Rakovec)

Račice 79, 683 05 Račice-Pístovice

IČO: 05375398

DIČ: CZ05375398

II. Popis:

Objekt Sauna-domek Rakovec je určen maximálně pro dvě osoby. Pobyt dětí je plně na uvážení zákonných zástupců.

Doporučujeme pobyt od tří let věku dítěte, z důvodu jeho bezpečnosti. Za děti plně zodpovídá dospělá osoba, která dítě doprovází (zákonný zástupce / odpovědná osoba).

III. Bezpečnostní pokyny:

Níže uvedené bezpečnostní pokyny vyžadujeme před začátkem pobytu stvrdit souhlasem a především se jimi během pobytu řídit.

Přístup na objekt sauna-domek a právo jej užívat mají pouze:

Osoby řádně ubytované a nahlášené. Za děti nese odpovědnost nájemce, doprovázející osoba podle čl. II těchto pokynů.

Povinnosti nájemce:

– mít v době užívání vyhlídkového posedu k dispozici plně nabitý telefon a přístroj ve stavu připraveném k použití

-uhasit všechny svícny a svíčky před spaním nebo odchodu, elektrická zařízení před spaním i při odchodu ze sauna-domku vytáhnout ze zásuvky. Nepokládat žádné předměty ani oblečení na elektrický přímotop.

-oznámit neprodleně změny či nedostatky, které nastanou v průběhu užívání vyhlídkového posedu

Je přísně zakázáno:

• kouřit uvnitř sauna-domku

• házet nedopalky, nebo tomu podobné

• používat jiná svítidla, než ta, které jsou instalována ve vyhlídkovém posedu (vyjma svítidel na baterie)

• zákaz používání sauny pod vlivem alkoholu a jiných omamných látek

• vnášet na objekt hodnotné movité věci, vyjma movitých věcí nezbytných pro pobyt

IV. Nepříznivé počasí:

V případě nepříznivého počasí v průběhu pobytu (silná bouřka, silný vítr…), kdy meteorologická předpověď informuje o velmi nepříznivém počasí a rychlosti či nárazech větru více než 90 km/hod, bude pronajímatel nájemce varovat (formou SMS zaslané na telefonní číslo uvedené nájemcem) a pokud nájemce neuposlechne varování o nepříznivém počasí, prohlašuje, že noc na sauna-domku stráví na vlastní nebezpečí a zodpovědnost.

Bezpečnostní telefon provozovatele v případě okamžité potřeby/nehody:(+420) 773 693 272

V. Souhlas se zpracováním osobních údajů

Zpracováváme osobní údaje registrovaných subjektů, které byly poskytnuty v rámci registrace při rezervaci v souladu s platnými

zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Osobní údaje jsou shromažďovány prostřednictvím webových stránek. Patří k nim osobní údaje poskytnuté při rezervaci,

kterými jsou: jméno a příjmení, datum narození, emailová adresa, fakturační adresa, doručovací adresa a telefonní číslo.

Zákazník rezervací na webových stránkách souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi pronajímatele a ty dále nejsou poskytovány žádným dalším stranám. Poskytování osobních údajů je dobrovolné; bez něj však

nelze úspěšně dokončit rezervaci. Registrovaný subjekt má právo kdykoliv odvolat souhlas se shromažďováním a zpracováním

Přejít nahoru